Kogemuskoolitus leinast

Teema; 
Lein kui kaotusega seotud muutusega toimetulek
 
Sihtrühm; 
Lasteasutuste õpetajad ( lasteaiad, koolid, noortekeskused vms.)
 
Sisu; 
Lein on loomulik reaktsioon kaotustele: lähedase inimese surm, ka suhte lõppemine, lootuste purunemine, lemmiklooma kaotus jne. Leinamine on tänapäeval palju raskem kui varem, see näib muutvat inimese üksildasemaks, eraldavat teda teistest inimestest. 
Seda, et leinavad ka lapsed, võib märgata juba mõne nädala vanuste imikute juures. Lapsed võivad olenevalt vanusest muutuda pahuraks, keelduda kõnelemast, tõmbuda endasse, muutuda tõrjuvaks, agressiivseks. Teismelistel võib ilmneda ka ennasthävitavat käitumist (sõltuvusainete pruukimine, enesetapukatsed). Täiskasvanud ei oska sageli märgata ja hinnata lapse kaotusvalu suurust ja sügavust või tõlgendavad tema käitumist ükskõiksusena, toimetulekuna, toest keeldumisena. Need on aga pigem märgid, et laps ei suuda oma jõuallikaid iseseisvalt üles leida ja vajab abi. 
Mõnigi kord, eriti kui ka vanem ise on sügavas kriisis, vajab laps ka õpetaja abi. 
Lähedase inimese surmaga kaasneva leina mõju on mitmekihiline. Kaotus toob kaasa muudatused igapäevaelus, puudutab leinaja identiteeti ja tema võimet tajuda ümbritsevat maailma. Lein on alati isiklik ning nõuab enesega tegelemist. Paraku põgenetakse valu eest sageli argiaskeldustesse, teadmata et allasurutuna on leina mõju meie toimetulekule ja tervisele hoopis pikaajalisem.
Otsime vastused küsimustele;
Milles avaldub laste lein?
Mida saame teha leinas olijate abistamiseks?
Kuidas võiks käituda õpetaja, kelle õpilane on kaotanud lähedase?
 
Läbiviimise meetod; kogemuskoolitus, mis on seotud psühholoogiliste leinateooriate ja tegevustega.
 
Eesmärk; 
Leinakoolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, kuidas toetada leinajat leina läbitöötamisel ning aidata tal leida uusi lähtekohti ja võimalusi tuleviku jaoks. 
 
Läbiviija; riiklikult sätestatud kogemusnõustaja väljaõppe läbinud Eva Kuusk
                   rohkem infot www.elukeskne.ee
Kestvus; 3ak tundi
 

Õpetajatelt saadud kohapealne kirjalik tagasiside sisaldas järgmist ja ilmestab minu tegevust vast kõige paremini.

• Vaba vestluse loeng on väga mõjuv, pole pingeid, väsimust ja tähelepanu hajumist
• Oled äärmiselt südamlik ja sinu lugu tegi kogu koolituse väga usutavaks. Isiklikult sain väga häid ja lihtsaid nõuandeid, kuidas sellises raskes olukorras mõne lapse või inimesega suhelda.
• Väga mõtlemapanev koolitus teemal, mis tekitab tavapäraselt ebakindlust. Koolituselt lähen tundega, et igaüks saab väga vähese abi/tähelepanuga aidata teist leina protsessis
• Kogemusnõustamist on vaja.
• Minu jaoks hell teema ja oli veidi oma tunnetega tegemist, aga sain kinnitust, kuidas leinas olles ja kuidas leinas lapsega käituda. Esmakordne kogemus sellist koolitust saada ja arvan, et see on väga hea.
• Aitäh sulle, hea kogemuse jagaja, võimaluse eest leinaga mõtestatult tegeleda. Oli väga vajalik turvalises olukorras kogeda nii leinast kõneleja kui kuulaja rolli- see aitas tähele panna oma keha reaktsioone mõlemas situatsioonis ning aitas sidet leida teise poole ja tema vajadustega.
• Lein-läbi keha läks see teema. Andis nõu ja selgust.
• Sain praktilisi nõuandeid, kuidas käituda lapse leina äratundmisel.
• Tänan teid väga hingelise ja vajaliku koolituskogemuse eest.
• Väga põnev ja uus lähenemine nii õrnale teemale. Väga vabastav kogemus.
 
Head!
Täpsem info telefonil 5127603


Kliki kuupäeval ja vaata mis toimub
 
«
»

Sündmuste ajalugu avaneb
 siit